Kursy, szkolenia w Częstochowie, kursy prawa jazdy, kursy tańca
INFORMACJA

Kursy tańca
Porady finansowe
Kursy językowe
Kursy prawa jazdy
Kursy biznesowe
Kursy komputerowe
Szkolenia BHP
Szkolenia psów
Kursy plastyczne
Kursy informatyczne
kursy komputerowe
kursy fotograficzne
Kursy szycia
Kursy gotowania
Kursy fryzjerskie
Kursy muzyczne
Kursy ebooki
Kursy fotograficzne
Kursy pływania
Kursy szybkiego czytania
Forex trading
Kursy turystyczne
Kursy żeglarskie
Kursy nurkowania
Kursy jazdy konnej
Kursy zawodowe
Kursy dla dzieci
Kursy Katowice
Szkolenia personalne
Promocje kursów
Szkoła e-biznesu
Firmy szkoleniowe
Kluby tenisowe
Biura tłumaczeń
Materiały do kursów
Darmowe ebooki
Promocja książek
Podręczniki

Polecamy:
Kursy w Częstochowie - kursy zawodowe

Kursy zawodowe w serwisie www.kursy.czest.pl

Kursy kierowcy wózka jezdniowego
Kursy spawania podstawowego (metody G, E, MAG, TIG) - więcej...
Kursy sekretarki
Kursy obsługi komputera, MS Word, MS Excel,
Kursy przedstawiciela handlowego
Kursy manicure, pedicure, tipsy
Kursy wizażu
Kursy florystyczny
Kursy masażu
Kursy pracownika ochrony II stopnia
Kursy fryzjerski
Kursy kucharza, kelnera, barmana
Kursy kroju i szycia

Wurex. Sp. z o.o. Kursy, szkolenia
Częstochowa, ul. Racławicka 2
Tel.: (034) 324-56-04

BEHAPOWIEC
ul. Rejtana 55
42-200 Częstochowa
Tel. +48 34 366 16 38
Tel. kom. +48 609 286 022
Oraganizujemy szkolenia bhp i pierwszej pomocy.

Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr
Al. Kościuszki 13
42-200 Częstochowa
Tel.: +48 34 324 36 21
Fax.: +48 34 324 36 21

Centrum Szkoleniowe PROSPAW Montex
szkolenie spawaczy
ul. Dojazdowa 1
tel. (34) 365-85-93
Kursy /wózki, BHP, przewóz materiałów niebezpiecznych, pierwsza pomoc

Zakład Doskonalenia Zawodowego
(fryzjerstwo, kosmetyka, masaż...)
ul. Jagiellońska 88
tel. (34) 365-76-21

Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr
Al. Kościuszki 13
42-200 Częstochowa

Centrum Szkoleniowo-Usługowe Spawalnictwa PROSPAW - MONTEX
ul. Dojazdowa 1
42-200 Częstochowa.

Gospodarstwo Pomocnicze "KOPTTUR" Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
Al. Niepodległości 20/22
42-200 Częstochowa

LUGA Glińska Agnieszka
ul. Jasnogórska 32 lok. 8
42-200 Częstochowa

Spółdzielnia Pracy "Oświata"
ul. Faradaya 31
42-200 Częstochowa

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa

Academicus
42-200 CZĘSTOCHOWA
ul. Najświętszej Marii Panny 21a
tel. 034 366 45 75
kom. 501 701 648

  • Kurs fryzjerski - 5 miesięcy (Pod patronatem firmy GLOBE)
  • Kurs kosmetyczny - 4 miesiące (Pod patronatem firmy THAL'ION)
  • Kurs stylizacji paznokci żelem i akrylem - 20 godzin (Pod patronatem firmy BASS COSMETICS)
  • Kurs biomasażu
  • Kurs wizażu

Oświata. Spółdzielnia Pracy. Kursy, szkolenia zawodowe dla pielęgniarek i położnych
Częstochowa
Faradaya 31
tel. 0 34 361 64 25

Przy Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości działa Ośrodek Szkolenia Rzemiosła, który posiada akredytację w zakresie prowadzonego szkolenia ustawicznego w formach pozaszkolnych przyznaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty w dniu 31 stycznia 2005 r.
Ośrodek jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Numer ewidencyjny 2.24/00233/2005

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Al. Tadeusza Kościuszki 6
42-200 Częstochowa
cirzem@cirzem.pl

Oferta kursów Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości:

Kurs pedagogiczny - dla instruktorów praktycznej nauki zawodu:

Kurs jest przeznaczony dla kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113, poz. 988) z późniejszymi zmianami z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1875). Kurs trwa 80 godzin i obejmuje 70 godzin z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej. Kurs kończy się egzaminem, który przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, powołana przez organizatora.

Kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w różnych zawodach

Organizujemy kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych w zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- blacharz samochodowy
- lakiernik samochodowy
- stolarz
- tapicer
- obuwnik
- cholewkarz
- piekarz
- cukiernik
- rzeźnik wędliniarz
- fryzjer

Uczestnicy kursu uzyskują wiedzę teoretyczną w zakresie technologii, maszynoznawstwa, materiałoznawstwa i rysunku zawodowego.

Kursy BHP:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860) Ośrodek Szkolenia Rzemiosła organizuje:

Szkolenie wstępne pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 § 1 Kodeksu Pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie :
- identyfikacji i analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
- prowadzenia kontroli i oceny stanu bhp, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp
- organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych
- ustalania okoliczności i przyczyn wypadów przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych
- metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bhp
- popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie obejmuje 64 godziny, w tym 6 godzin ćwiczeń.

Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami:

Szkolenie jest przeznaczone dla :
- pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
- innych osób kierujących pracownikami ( mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu :
- oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
- kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
- ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie obejmuje 16 godzin i powinno być aktualizowane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenia bhp kończą się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia i potwierdza odbycie szkolenia wydając zaświadczenie.

Planujemy rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego dla zawodów :
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- blacharz samochodowy
- lakiernik samochodowy

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Iwoną Ziętek - Ostrowską w siedzibie Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości (pokój 11) telefon (034) 324 - 39 - 16

darmowe ebooki pdf do pobrania

Darmowe ebooki w .pdf do pobrania:

darmowe aplikacje na tablety | konsole gier | kody do gier PC | gry PC nowoœci | tanie tablety

ROBIKA Robert Madej, Monika Madej
ul. Piotrkowska 12/14
42-200 Częstochowa tel. +48 34 329 49 17
fax. +48 34 329 49 17
kom. +48 502 626 738
Szkolenia na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, szkolenia z czasu pracy kierowców, doradztwo w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych


Kursy w Częstochowie
pisanie prac
przedszkole Częstochowa
poradnia Częstochowa

statystyka

Kursy | Współpraca | Kontakt
Copyright © Kursy 2010. Serwis hostuje: MIG hosting